Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VIL

Verband tusschen de administratieve rechtspraak en de rechtspraak in ongevallenzaken.

Blz.

s; 37. Invloed van invoering der administratieve rechtspraak op de

rechtspraak in ongevallenzaken 116

ยง 38. De reorganisatie van de rechtspraak in ongevallenzaken 117

De artikelen 118

ONTWERP II: WIJZIGING DER WET OP DE REGTERLIJKE ORGANISATIE EN HET BELEID DER JUSTITIE.

Ontwerp van wet

Voorgestelde wijzigingen in artikelen 134

Overgangsbepalingen 142

Slotbepalingen 144

Memorie van Toelichting

Algemeene Beschouwingen 145

De artikelen 145

ONTWERP III: KLASSEN EN SAMENSTELLING DER GERECHTEN EN JAARWEDDEN DER RECHTERLIJKE AMBTENAREN EN BEAMBTEN.

Ontwerp van wet

De voorgestelde artikelen 151

Overgangsbepalingen 158

Slotbepalingen 159

Sluiten