Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artt. 283- 289. Vg. ยง 7. Zie voor art. 288, lid 2 en 3, de overeenkomstige bepaling van art. 281, lid 3 en 4.

Art. 290. Deze bepaling trekt den gedachten gang van art, 277, lid 3, Ontw. door.

j Art. 291. Besluiten, als de hier bedoelde, zijn bijv de aanslagen in 's Rijks directe belastingen. Gesteld de rechter stelde zulk een besluit ni zijne uitspraak vast, dan zou dat rechterlijk besluit ingevolge art. 290 Ontw., evenals de door de administratie vastgestelde aanslagen, tenuitvoergelegd moeten worden. Er zou een dwangbevel noodig- zijn. Dien omslag wil art. 291 voorkomen. Het vonnis, d. i. het rechterlijk besluit, wordt op een door den griffier afgegeven afschrift tenuitvoergelegd.

Art. 292. De hier bedoelde geschillen kunnen slechts loopen over vragen van burgerlijk recht.

De Minister van Justitie, J. A. Loeit.

Sluiten