Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 6.

Rechtbank te Rotterdam Toekomstige re£cn" Toekomstige

wooidige . " woordige °

(1ste klasse.) maximale lllax"m 0 feitelijke felteIlJke

bezetting. bezet,ln- bezetting. beZettl^

President 1 ] 1 ^

Vice-president .... 8 3 2 2

Rechters 14 16 12 13 ü 14

Officier 1 1 ^ ^

Subst.-officieren .... 4 4 4 4

Griffier 1 1 ^ ^

Subst.-griffiers .... 4 J 6 4 5 a 6

I

/elfde opmerking als voor n". 5, voor zoover den invloed van de invoering der administratieve rechtspraak betreft.

No. 7.

RechtbaDk J^dL Toekomstige Tege]n" Toekomstige

te 's-Gravenhage maximale feitelijke

(lste klasse.) ' bezetting. ufellJke bezetting

bezetting. * bezetting.

President 1 1 j 2

Vice-president 1 1 ^ ^

Rechters 7 9 7 8 a 9

Officier 1 1 j ^

Subst.-officieren .... 2 j 2 2 2

Griffier 1 1 1 j

Subst.-griffiers 2 4 2 3 a 4

/elfde opmerking als voor 110. G.

Sluiten