Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

canaille should, of course, be feminine, waarop dezelfde inzender zijn bewijsplaats gaf uit de Figaro van 4 September 1899 met verzoek om een „rational explanation", waarop — habent sua fata libelli — de zaak uitgemaakt werd door C. Stoffel, die Robert ter hulp nam voor bewijsmateriaal: Compare "un dröle de valet" and "une dröle d'idée"; „il m'est venu sur les lèvres je ne sais quelle béte de plaisanterie" (Froufrou), and „après ce qu'on vous assure, ce béte de départ, si brusquement résolu, doit avoir une raison" (Uchard, Blaisot); „son béte de fatalisme lui murmurait a 1' oreille" (Rabusson, Roman d'un Fataliste). The three examples last cited are taken from C. M. Robert, Questions degrammaire etc. pp. 41,42. It is evident that in colloquial French canaille ranks with sucli words as dróle, béte, amour, etc., of which the gender is determined by that of the substantive following the preposition de.

Hoever men met dit redeneeren komt, is te zien uit het antwoord van P. Villars, onmiddellijk volgend op dat van Dr. Stoffel. Die Villars zegt: canaille is a noun, but it is also an adjective, hence „ce canaille de D.—" You might also say „ce dröle de X., or „eet animal de Z." This is, to me, the most rational explanation. Note that when we use a feminine noun "adjectively" we generally make the adjectif démonstratif agree with it, as „cette brute de Joseph." Ce canaille de D. — was written by a foreigner, hence ce instead of the cette which a Frenchman would have used.

Zooals men ziet, is de zaak lang niet zoo eenvoudig als Robert aangeeft. Zeker, als de bepalende woorden in 't rijtje van dröle, scélérat(e), sot(te), gredin(e), coquin(e), imbècile, perfide, fripon(ne), chien(ne) komen, doen zich geen moeilijkheden voor, maar met gevallen als amour, bete ')

*) Bij béte komt misschien nog het feit in aanmerking, dat het bijv. in het dialect van Lyon onder inwerking van homme mannelijk is, evenals in de volkstaal van het westen van Frankrijk (cp. Nyrop, Gr. Hist. III, p. 373).

4

Sluiten