Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Balder.

De Noorsche Balder staat met Dys, Freyr en Heimdall in de nauwste betrekking. Zooals in Zweden uit den Oorgermaanschen livaz Fraujaz een god Freyr ontstond, waarin de bijbenaming tot eene afzonderlijke godheid optreedt, zoo ontstond in Denemark uit den Tivaz Balthras de Noorsche god Balder. Fraujaz en Balthras zijn twee hoedanigheidswoorden, die alle beide heer, vorst beteekenen, en van den gemeengermaanschen lichtgod gezegd worden . twee scheuten die zich van den gemeenen stam losrukten en onafhankelijk voortleefden. Daarom heeft het wezen van Balder zooveel gelijkenis met dit van Freyr. Balder wordt, gelijk Freyr, immer met gunstigste kleuren geschilderd. Een tweede zoon van Odin, zegt Gylf. c. 22 is Balder, de goede, en van hem kan niets dan goed gezegd worden. Hij is de beste god en wordt van iedereen geprezen. Ook is hij zoo schoon van aangezicht en zoo wit dat een heldere glans van hem uitgaat. Daarom heeft men een kruid, witter dan alle overige, met Balder's wenkbrauw vergeleken. Hij is ook de wijste der Asen, weet het schoonst te spreken, oefent het liefst barmhartigheid; nochtans blijven zijne oordeelen van alle kracht beroofd. Hij woont in Breidablik (de breedglanzende), eene plaats in den hemel, waar niets onreins zich bevindt. Balder was dan eerst lichtgod, natuurverschijnsel, later, wanneer de volkeren zich tot de hoogte der zedelijke beginselen hadden verheven, werd hij de god der zedelijke reinheid of van de rechtvaardigheid. Hij is zoon van Odin en van Frigg (Freya); hij is dus na Odin, of na den Wikingertijd,in de tiende eeuw, inde volksvereenng opgenomen. In de Frithjofssage wordt van eene plaats

Sluiten