Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bruid. Dan neemt Alwiss een smeekenden toon aan, en begint de hoedanigheden der sneeuwwitte jonkvrouw te prijzen, Thor laat zich aanstonds overreden, en zegt zijne dochter aan den reus toe, mits éene voorwaarde, dat deze namelijk hem bescheid zal kunnen ge^en over alle vraagpunten uit de negen werelden. Dan begint eene reeks vragen over de namen der aarde en des hemels, over de maan, de zon, de wolken, den wind, de lucht, de zee, het vuur, het woud, de nacht, het zaad en den drank. Thor moet hulde brengen aan de wetenschap van den dwerg, die alles beantwoordt; maar hij brengt hem door list in het verdert; want hij heeft hem tot 's morgens met vragen geplaagd omdat hij weet dat het daglicht noodlottig is voor den dwerg. De zon was aan de kim verschenen en hare stralen veranderden den dwerg in eenen steen.

Sluiten