Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

melingen, de Ysreuzen. Doch, als hij sliep, geraakte hij in het zweet; toen groeiden man en vrouw onder zijnen linker arm en een zijner voeten teelde met den anderen eenen zoon en zoo ontstonden zijn nakomelingen. Als de koe Audumla, die ook uit het ijs gesproten was, het ijs belekte, ontstond Buri, vader van Bur, welke met Bestla drie zonen had: Odin, Wili en We. Maar de zonen van Bur doodden Ymir en er liep zooveel bloed uit zijn lichaam dat het gansche geslacht der ijsreuzen daarin verdronk. Een enkele ontsnapte met zijne huisgenooten : de reuzen noemen hem Bergelmir. Hij geraakte namelijk in zijn boot en redde daarin zijn persoon en zijne familie, waaruit de jongere geslachten der ijsreuzen stammen (Vafthr. 35).

Men vindt allerlei soorten van reuzen. Wateren ysreuzen vooral spelen eene aanzienlijke rol. Daar de reuzen van Ymir afstamden, die zelf een ijsreus was, schijnt de heerschappij over het geslacht onder de ijsreuzen erfelijk. De noorsche bronnen berichten veel meer over water- en ijsreuzen dan over eenige andere. Het Scandinaafsch schiereiland is ook onophoudend door woelige zeegolven bestormd, en veeltijds met sneeuw en ijs bedekt. Een der ijsreuzen, Thrym, zwaait den scepter over Jotunheim (Thrymskv 5): c op den heuvel zat Thrym, beheerscher der reuzen, vlocht voor zijne honden halsbanden van rood goud, en kamde zijne rossen de manen glad. » Hij verbeeldt den wintervorst, die als een welgestelde huisheer, zijne hoven bestuurt en met paarden en honden over de sneeuwvelden rent. Hij heeft dan ook den hamer van Thor tijdelijk in zijne macht, vermits de kille ijskorsten des winters alle vruchtbaarheid stremmen.

De eigenlijke zee- of waterreus is echter Aegir, die den bevaarbaren plas, het vruchtbrengend water verbeeldt; de zee is zijn huis, de branding zijn lied;

Sluiten