Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men stapelt, wat de open Hollandsche oven betreft, de steenen nadat ze in de „hagen" luchtdroog zijn geworden zoodanig op den kant in den oven, dat rook en verbran* dingsgassen door de naden en kieren tusschen de steenen omhoog kunnen trekken.

Het vuur wordt meestal met turf, doch ook vaak met steen* kool gestookt, in kanalen, z.g. „monden" van omstreeks 50 X 100 c.M. doorsnede welke men bij het opstapelen van de steenen onderaan vrijlaat.

Deze stookmonden, die dwars door den oven gaan en naar het midden iets oploopen, correspondeeren met z.g. stookgaten in den zwaren gemetselden ovenwand.

Wanneer de oven geheel en al gevuld is met gevormde steenen, wordt hij afgedekt met reeds vroeger gebakken steen en worden de kruigaten in den zijwand en wordt ook de voorwand dichtgetast en de voegen tusschen de als wanden gestapelde steenen met leem volgesmeerd.

Het stoken, dat nu begint, geschiedt aanvankelijk matig en met veel luchttoevoer. Dit z.g. smookproces (schmau* chen) neemt ongeveer 3 weken en dient om zeer geleidelijk het nog mechanisch en ook het chemisch gebonden water uit te drijven, zonder dat de steenen springen of scheuren.

Langzamerhand gaat men vervolgens feller stoken totdat de steenmassa in witgloeihitte verkeert. In dezen toestand houdt men de oven ongeveer 4 weken.

Het stoken houdt nu op; men sluit de stookgaten, en laat vervolgens de massa gedurende een 2 tot 3stal weken afkoelen.

Is de oven voldoende afgekoeld, dan wordt tot het uitkruien der steenen overgegaan, die bij het uit den oven nemen gesorteerd worden en op het z.g. „tasveld" soort bij soort gestapeld worden, in afwachting van verkoop en levering.

Product. Reeds is opgemerkt, dat het product van een homogene kleimassa uit één oven niet geheel eender en gelijkwaardig is, maar in kleur en kwaliteit verschilt naar de plaats in den oven.

Men kan dan ook uit een oven slechts gemiddeld van 30 tot 40 %> klinkers, d. w. z. zoodanig hardgebakken

Sluiten