Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is, wordt — nadat zand in de voegen is ingeveegd of met water ingewasschen — met een „stamper" van ± 10 Kg. gewicht het oppervlak flink aangestampt, tot geene be» weging meer in- het oppervlak waargenomen wordt. De straat wordt dan zoo noodig nogmaals goed ingeveegd of ingewasschen en, met zand — 1 tot 2 c.M. dik — afgedekt, voor het verkeer opengesteld. Het dekzand moet van twee tot drie weken op den weg blijven liggen en het verdient aanbeveling, dat nog van tijd tot tijd getracht wordt door vegen het dekzand de voegen te doen vullen.

Geheel en al overeenkomstig worden de trottoirs be* handeld, alleen houdt men die gewoonlijk vlak en laat ze afwateren naar den weg toe.

Het vulmateriaal in de voeg moet zooveel mogelijk elastisch zijn om de klinkerstraat aan alle reeds genoemde eischen te laten voldoen en nog bovendien de stofvorming op den weg tegen te gaan. Men kan daartoe het best een, met bitumineuse stof dikker en taaier gemaakte, geprepa* reerde koolteer kokend heet in de voegen te gieten, nadat de weg pas gestraat is. Zulks is geschied met vak 2 van onzen klinkerweg op het tentoonstellingsterrein.

In Amerika, waar — vooral in de Westelijke staten — nog al wat klinkerstraten worden gemaakt, paste men onder de klinkers aanvankelijk planken van duimshout, gedrenkt met koolteer, toe om een soort fundeering te verkrijgen. Later ging men er daar toe over betonbeddingen onder den klinkerstraat te leggen en de voegen tusschen de klinkers te vullen met een cementmortel. Tusschen de betonfundeering en de klinkerlaag brengt men een laagje zand aan van 1 tot 2 c.M. dikte, om een soort kussen te verkrijgen, dat schokken breekt en om de straat minder gedruisch te doen geven tengevolge van het verkeer.

Vak 3 van onzen klinkerweg op het tentoonstellings* terrein is op deze wijze bestraat.

Kostprijs. De prijs waarvoor in ons land een vier= kante meter klinkerbestrating in zand, met alle bijkomende kosten gelegd kan worden wisselt naar omstandigheden

Sluiten