Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij een groot kalkgehalte bakt de klei in hoog vuur vol» komen geel. Zoo is o.a. de steen gebakken van klei, bij de uitmonding van den Gelderschen IJsel aanwezig, van een frissche gele kleur. Eveneens worden geel bakkende kleisoorten aangetroffen in het Westen en Noordwesten van Friesland. — In Overijsel wordt te Hengelo en te Rijssen, naast roode, ook gele steen gebakken.

De roodbakkende kleisoorten vindt men langs de uiter» waarden der groote rivieren. Deze levert de steen welke onder den algemeenen naam van Waalsteen in den handel bekend is. Hij wordt evenwel niet enkel langs de Waal doch ook in Gelderland en Overijsel en langs den Rijn, IJsel en Maas gebakken. Ook de steen die men in Brabant uit leem bakt heeft een roode kleur en is onder de soort „Waalsteen" te rangschikken.

Een afzonderlijke steenklei vindt men in de provincie Utrecht. Ook wat de steenen betreft is deze karakteristiek. Men vindt haar tusschen de noordwestelijke, westelijke en zuidelijke grenzen der provincie. Ook langs den Ouden Rijn in Zuid»Holland en in de buurt van Leiden.

Dakpannen worden eveneens van de roodbakkende klei» soorten vervaardigd. Het is een vette kleisoort. Zij wordt

in verschillende streken van ons land aangetroffen.

❖ #

De waalsteen neemt in zacht vuur een bleekroode kleur aan, die bij verhoogde hitte der ovens eerst in hard rood overgaat, vervolgens al doffer wordt en meestal in een geelachtig of blauwachtig grauw eindigt.

Hij wordt in zand gevormd gewoonlijk met de vormbakmachine.

Het formaat van den steen wisselt eenigszins af en is van de verschillende fabrieken niet geheel gelijk. Gemiddeld is dit formaat te stellen op 215 X 106 X 53 m.M. Voor gevelsteen heeft men 16—18 lagen per Meter hoogte noodig, terwijl een kubieke Meter640 tot 800 steenen bevat.

Bij de beste beginnende, heeft men de volgende hoofd» soorten: straatklinkers, gevelklinkers, hardgrauw, boeren» grauw, rood en mondsteen. Deze worden weer in een aantal soorten onderverdeeld.

Sluiten