Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Profiel» en vormsteenen. Deze steensoorten worden in 't algemeen gebruikt ter versiering bijv. als lijstwerken, afdekkingen enz. Als zoodanig bieden zij gelegenheid in het aspect der muurvlakken een aangename afwisseling te brengen.

B r i c o rn a»ste e n e n. Deze doen eveneens dienst als versiering. Het is kleurige blindeersteen met mat patroon» schilderwerk in kleiverf (z. g. Schlickermalerei) opgelegd. Voor randen en vlakversiering zijn ze uitmuntend geschikt.

Vuurvaste steen. Deze steen, die voor ketelbemet» seling en dergelijke doeleinden wordt aangewend, wordt hier te lande van leem of chamotte vervaardigd.

Dakpannen. De soorten van in Nederland vervaar» digde dakpannen zijn zeer talrijk. In hoofdzaak kan men ze indeelen in: Boven» en onderpannen, Hollandsche pannen, Platte of leipannen en Stempelpers» of Reliëf» pannen. Zij zijn in den handel als rood, blauw (gesmoord) en verglaasd. Tot de dakpannen behooren tevens de vorstpannen en rietvorsten welke dienen tot af» dekking van hoekkepers en nokken.

Bij het keuren van dakpannen is de klank al dadelijk weer een uitmuntend middel tot herkenning der gaafheid van de pan.

Bij de ouderwetsche Hollandsche pan gaat men — ter keuring — op de, met de holle zijde op den harden grond gelegde, pan staan en tracht deze door te wippen door te breken. Bij verglaasde pannen moet gelet worden op barstjes in het glazuur. Hoewel deze barstjes nooit geheel te vermijden zijn, kunnen zij, indien zij te groot zijn of te veelvuldig voorkomen, aanleiding worden tot afschilfe» ring en inwateren.

Vloertegels, ook plavuizen, estrikken, vloeren en bakken genoemd, zijn in rood, blauw en verglaasd in den handel. Zij dienen in hoofdzaak voor bevloering, doch de verglaasde worden ook toegepast als bekleeding van de binnenwanden van regenbakken en kelders. Zij zijn gewoonlijk kwadraatvormig, doch worden ook wel in den vorm van een regelmatigen zeshoek -vervaardigd.

Wand te ge ls. De sectielindustrie levert in Nederland een groote verscheidenheid van zeer fraaie wandtegels, die

Sluiten