Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De overheerschende zachte gele toon, in het inwendige, vormt de omlijsting van kleurige tafereelen die voor en na in de vensters, langs de wanden der zijbreuken, als kruiswegstaties, verder als groote fries=schilderingen in de als hoekige medaillons aan de binnenzijde der hoofdbogen, trancepten in de nissen van den koepel en eindelijk in het groote middenkoepelveld, ook in de onvergankelijke tech* niek als glasmozaiek, als tegels met of zonder email b.v. sectiel enz. zullen worden uitgevoerd."

PLAAT 6.

INTERIEUR KATHEDRALE KERK HAARLEM.

ARCHITECT JOS. H. CUYPERS.

De plaat geeft een deel van het inwendige der kathedrale kerk, voorgesteld op plaat 5, te zien en wel de noordelijke trancept gezien naar 't Oosten.

PLAAT 7 en 8.

GROOT SEMINARIE TE HOEVEN.

KLOOSTERGANG EN VESTIBULE.

ARCHITECT JOS. H. CUYPERS.

Bij dit gebouw, geheel van baksteen opgebouwd is voor het uitwendige van grijzen waalsteen gebruik gemaakt met banden van witten Franschen steen en gele baksteen in de boogvullingen. De gootlijst is van gele profielsteen ver* vaardigd. De profielsteen van 't inwendige van gangen, portalen, trappen enz. in lichtrood. De gewelven zijn van IJselsteen. De vloeren van Maastrichtsche tegels.

PLAAT 9 en 10.

WOONHUIS TE BUSSUM.

ARCHITECT K. P C. DE BAZEL.

Ook deze architect geeft bij al zijne werken blijk de baksteenarchitectuur in Nederland een goed hart toe te dragen. Een zeer smaakvol exemplaar van een zijner werken vinden we op deze platen afgebeeld. Vooral uit „de Ingang" van het woonhuis, op plaat 10 gegeven, moge blijken hoe juist en harmonisch het materiaal is toegepast.

Sluiten