Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgegoten, als eens, in den dag des grooten oordeels, al uw zonden en booze gedachten voor de wereld der menschen en de wereld der engelen openbaar zouden worden, en gij diep beschaamd in al uw naakte schande wierdt ten toon gesteld.

En zie, dat ge aan dien smaad, aan die schande nu ontkomt, dat, mijn broeder, dankt ge aan Jezus, aan hem die veracht was geworden, opdat gij nimmer onder de verachting en schande bezwijken zoudt.

°> uw ziele er den „Bevrijder van schande" voor dank!

Sluiten