Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Niet, omdat het u in staat stelt thans op al die vragen , een wijs antwoord" te geven,^ maar omdat het al die vragen^ saam vat V1, u- 66?6 ' 111 (''e ®®ne ondoorgrondelijk wondere gebeurtenis dat Hij, die van God kwam en zelf God was, zijn ziel heeft uitgestort 111 den dood.

Dieper gedachte is er niet. Ge kunt in geen eenvoudiger taal de machtigste tegenstellingen van hemel en aarde saamvatten.

Alle andere vraag die u ophield verbleekt in beteekenis bij dien Zone Gods en zelf God, die in den dood zijn ziel heeft uiiqestort.

ui-j' te £el°oven> <leze gebeurtenis zonder wedergade

te belijden, er met heel uw ziel in te gaan, en dan zaliglijk te ei \ aren, dat het u niet stuit, dat veelmeer uw ziel er invloeit dat er u ruste uit tegenademt, dat er u heilige vrede uit toestroomt, en dat ge bij dat kruis het hoogtepunt hebt bereikt, vanwaar ge met vrijen blik de eeuwigheid instaart, — dat, d;lt is het Amen, dat in uw menschelijk hart op het mysterie van Golgotha wordt gesproken, en waartegen geen spot of geen twijfel iets vermag.

Maar zoo geestelijk moet de aanbidding van dit mysterie dan ook in u toegaan.

Een van verre, op zekeren afstand, dat kruis bewonderen, kan u geen zalig gevoel door het hart doen stroomen.

He zegen van dat kruis vloeit voor hem alleen die zichzelven in dat kruis verloor.

Sluiten