Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dus een derde type van breuken, dat zeer sterk werkte na de afzetting van het marine tertiair en zelfs nog na de afzetting van liet grintdiluvium; zelfs zijn die bewegingen nu nog niet geheel tot rust gekomen, gelijk blijkt uit aardbevingen (o. a. te Herzogenrath op 22 October 1873), die verklaard moeten worden als tegenwoordige bewegingen van den Feldbiss. Geheel recente niveauveranderingen worden ook nog geconstateerd bij opmetingen in de kolenmijnen van het Duitsche Worm-gebied, dat aan onze Bomaniale steenkolenmijn en de mijn Laura grenst.

Nu is door de erosie in diluvialen tijd de reeds genoemde oudere fluviatile afzetting van de onmiddellijk voorafgaande periode op de horsten geheel weggenomen en in de dieper zinkende slenken grootendeels bewaard gebleven. Dit recente karakter der groote randbreuken geeft dus eene uitnemende gelegenheid om de uitgestrektheid van de horsten te onderzoeken en met zeer geringe kosten door ondiepe proefborinkjes de grenzen er van te bepalen. Het blijkt dat, bezuiden de spoorlijn Helmond-Venlo, reeds op de geringe diepte van 10 — 30 M. met stelligheid is uit te maken of men zich nog op den horst of reeds in het verzonken gebied bevindt. Wordt binnen die diepte fijn donkergroen glauconietzand, dus marien tertiair bereikt, dat onmiddellijk onder het grintdiluvium ligt, zonder tusschenschakeling van die eigenaardige oudere fluviatile afzettingen, dan bevindt men zich zeker op de hooge schol, treft men echter tot groote diepte nog steeds geel, grijs en wit zand met grintbanken en veel fossiel hout aan, dan komt men met zekerheid in het verzonken gebied en kan men er dus niet op rekenen op bereikbare diepte den steengrond te bereiken. Dit eigenaardige lagencomplex, dat hier nog slechts in de slenken aanwezig is, kan dus als gids dienen bij de opsporing der horsten. Waar men het aantreft, bevindt men zich in een verzonken strook. Hoe dikker deze afzetting is, hoe sterker de bodem ter plaatse aan verzakking onderhevig is geweest.

Op deze wijze is thans een groot aantal, natuurlijk nimmer gespoelde, ondiepe proefboringen verricht, met behulp waarvan met vrij groote zekerheid kan uitgemaakt worden of ergens op

Sluiten