Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van Tot

volgnummer. ]yj; 0/m. M. o/m. AARD DER GRONDLAGEN. geolog. formaties.

Handboring 25.50 35— Bruingrijs humeus zand. \ ^ ^ Oudere fluviatiele la-

„ . ' I o -P 8'en-

+ 27 M. 35.— 35.50 Bruingrijs humeus grof [ — r£ ld.

+ A.P. zand. /'!■!§§

(Ver vol tri. 35.50 42.80 Donkergrijs fijn zand. i -g ld.

42.80 44.20 Donkergrijze klei. | £ ij ld.

44.20 65.— Donkergrijs fijn zand. I ~ ld.

Handboring 0.— 24.— Grof zand met rolsteenen met Rijn-en Maasdiluvium.

38 lenzen fijn leemig zand.

27 M. -p A.P. 24.— 33.— Donkergrijze fijn leeinige glauco- Marien Mioceen, in

nietzanden. 1 eigenaardige strand-

facies, zeer gelij kend op de Onder-Miocene bruinkoolformatie.

33.— 60.— Donkerbruingrijs humeus sterk Bruinkoolformatie, glimmerhoudend zand, niet stukken houten andere plantenresten.

Handboring 0.— 3.— Grijze klei. Rijn-en Maasdiluvium.

.ij 3.— 10.75 Grof zand met rolsteenen. Id

20M. + A.P. 10.75 11.— Grijze klei. Id!

11-— 12-— Pijn zand met kwartsrolsteen en. Id. 12- 56.— Pijn leemig glauconietzand. Marien Mioceen.

Handboring 0.— 8.60 Lichtgeel grind. Rijn-en Maasdiluvium.

8.b0 13.50 Lichtgrijs zeer fijn leemig zand. Id.

Circa 25 M. 13.50 17.— Lichtgrijs zeer grof zand. Id.

+ A.P. 17.— 56.— Lichtgrijs fijn grind. Id.

Handboring 0.— , 2.50 Lichtgeel zand. Rijn-en Maasdiluvium.

+ 1 2.50 5.— Geel grind. Id.

Circa 28 M. 5.— 14.50 Geel zeer fijn zand. Id.

4- A.P. 14.50 80.— Grijsgroen fijn leemig glauconiet- Marien Mioceen.

L zand, plaatselijk met schelpen.

•Handboring 0.— 2.— Lichtgrijs fijn zand. Rijn-en Maasdiluvium.

v 4~ i-— 11.— Lichtgeel grof grind. Id.

Circa 31 M. 11.— 50.— Grijsgroen fijn leemig glauconiet- Marien Mioceen. + zand.

Handboring 0.— 26.— Lichtgeel fijn zand. Rijn-en Maasdiluvium.

i-i — 56.— Lichtgrijs grof grind. Id

Circa 32 M. 56.— 60.— Grof zand. Id

+ A.P. 60.— 80.— Lichtgrijs fijn humeus zand met Oudere fluviatiele lahout. gen.

Sluiten