Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van Tot

\ ci.i,xx jimer. o/in. M. o/m. AARD DER GRONDLAGEN. geolog. formaties.

Haticiboring 0. 3.— Lichtgeel fijn zand. Rijn-enMaasdiluvium,

4* o.— 3.50 Lichtgrijze klei. m

Circa 34 M. 3.50 15.— Grof grind. j(]

+ A.P. 15.— 71.— Grijsgroen fijn en leemig glauco- Marien Mioceen.

nietzand.

Handboring 0.— 8.— Fijn zand. in

45 8.— 19.20 Grof grind.

Circa 24 M. 19.20 34.— Lichtgrijs en wit fijn zand.

+ A.P. 34. 50.— Grijsgroen glauconietzand niet

harde banken en knollen.

50.— 03.— Grijsgroen fijn glauconietzand niet schelpen.

G3.— 178.— Donkergroen fijn leemig glauconietzand.

178.— 186.— Grijsgroen zeer fijn glauconietzand

met schelpen.

186.— 200.— Lichtgrijsgroen zeer fijn leemig _ glauconietzand.

Handboring 0.— 2.— Lichtgeel fijn zand.

46 2.— 12.70 Grof grind.

Circa 7 M. 12.70 32.— Donkergrijs grof zand met rol+ A.P. steentjes en hout.

32.— 40.— Grijsgroen grof glauconietzand met schelpen, rolsteentjes en hout.

40.— 52.— Fijn glauconietzand met schelpen.

52.— 58.50 Donkergrijs zeer fijn en leemig glauconietzand.

Handboring 0.— 6.50 Grof grind.

47 G.50 13.20 Fijn zand.

Circa 17 M. 13.20 25.75 Fijn grind met dunne kleilaaajes.

+ A.P. 25.75 46.— Fijn zand.

46.— 62.50 Grof zand met kleine rolsteentjes.

62.50 77.— Fijn glauconietzand met schelpen.

77.— 87.— Fijn glauconietzand zonder schelpen.

Ilandboring 0.— 4.50 Grof grind.

48 4.50 6.20 Fijn zand.

Circa 19 M. 6.20 42.80 Fijn grind.

+ A.P. 42.80 47.— Fijn zand.

47.— 49.20 Donkere klei.

49.20 80.— Fijn zand met hout.

80.— 89.— Zeer fijn leemig glauconietzand

met schelpen.

89.— 100.— Hetzelfde glauconietzand zonder schelpen.

') De geologische formaties der hieronder volgende noordelijke boringen worden in dit rapport nog niet vermeld, daar het palaeoutologisc.h onderzoek der schelpen, waaruit de ouderdom dezer mariene zanden blijkt, nog niet geheel is afgesloten en ik niettemin de verschijning van dit rapport niet langer wilde vertragen.

Sluiten