Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gestelde politieke regelingen hieraan ten eenenmale ondergeschikt dienen te worden gesteld en zeker tot geene moeilijkheden aanleiding behoeven te geven, indien de grondslagen van dit Vredestractaat behoorlijk worden begrepen en door de Mogendheden nageleefd.

Artikel i.

De belangen van het Individu lijn ondergeschikt aan

die van de Gemeenschap.

De belangen van de Gemeenschap zijn ondergeschikt

aan die van den Staat.

De belangen van den Staat zijn ondergeschikt aan die

van de Menschheid.

Art. 2.

Daar de Staten tot heden de hoogst georganiseerde gemeenschap daarstellen, zullen deze samen moeten werken voor de belangen der Menschheid.

Art. 3.

Deze belangen dienen in de toekomst afdoende behartigd te worden door de vorming van Statenbonden en wel: één voor elk werelddeel.

Art. 4.

De mensch is ials individueele eenheid, behoudens zijne verplichtingen aan de Gemeenschap, den Staat en de Menschheid, vrij in de ontwikkeling van zijne geestelijke en stoffelijke belangen.

Art. 5.

De voorschriften door Bonden en Staten gegeven, elk voor hun ressort, zullen worden opgebouwd op den grond-

Sluiten