Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. DE DUITSCHE BOND, met de na te noemen Staten: Pruisen, Beijeren, Saksen, enz., enz.,

begrensd in het Noorden door de Oostzee, Denemarken en de Noordzee;

in het Oosten door de oude Duitsche Rijksgrens als vóór Aug. 1914; „ in het Zuiden door de OostenrijkschHongaarsche Monarchie en Zwitserland; in het Westen door het Rijksland ElzasLotharingen, Luxemburg, België (als vóór Aug. 1914) en Nederland. Het Beschermde Gebied omvat:

In Europa: in het Oosten het gebied liggende tusschen de oude Oostelijke Rijksgrens en Se met 'Rusland vast te stellen nieuwe Russische Westelijke Grens;

in het Westen: het Rijksland ElzasLotharingen. ' >

Deze landen zullen zoo spoedig mogelijk tot zelfstandige Staten worden verheven.

In Afrika: de vroegere Koloniën in hun ouden omvang;

In Australië en Azië; de vroegere Koloniën of zoo dit niet mogelijk is, eene geldelijke compensatie daarvoor.

6. DE OOSTENR.-HONGAARSCHE MONARCHIE.

In haren vroegeren omvang van vóór Aug. 19*4 met toevoeging van de volgende Beschermde Landen:

in het Oosten: het Beschermde Gebied, liggende tusschen de oude Oostelijke Rijksgrens en de met Rusland vast te stellen nieuwe Russische Westelijke Grens; ' !

Sluiten