Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11. ITALIË, het gebied in Europa blijft zooals vóór

Aug. 1914-

De Beschermde Landen in Afrika en de overige Werelddeelen blijven als vóór Aug. 1914-

12. SPANJE, als bij Italië.

13. PORTUGAL, als bij Italië.

Voor de inbeslagneming der schepen wordt eene geldelijke vergoeding tusschen Portugal en Duitschland vastgesteld.

14. FRANKRIJK, als bij Italië.

15. ZWITSERLAND, als vóór Aug. 1914.

16. BELGIË, in Europa;

het gebied, dat het vóór Aug. I9H had, onder de navolgende voorwaarden:

a. slooping van alle versterkingen in het gebied in Europa binnen 5 jaar na sluiting van dit Tractaat;

b. toekenning van eene geldelijke vergoeding van de Centrale Mogendheden, uit te betalen na de slooping van de versterkingen.

in de overige Werelddeelen;

Beschermde Staten als vóór Aug. 1914.

17. NEDERLAND, het gebied in Europa en de Be¬

schermde Staten in de overige Werelddeelen als vóór Aug. 1914-

18. HET BRITSCHE RIJK: het Rijk in Europa en

de eilanden als vóór Aug. 1914In Afrika:

Nadat alle Duitsche bezittingen van vóór Aug. 1914 zijn teruggegeven, worden de invloedssferen der Europeesche Mogendheden nauwkeurig aan-

Sluiten