Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een woord vooraf., ter inleiding van deze gedachtenis-leerrede, is zeker vrijwel overbodig. Bij nadere overweging kwam het ondergeteekende niet ongewenscht voor, haar in druk te geven ten voordeele van de School met den Bijbel te Amerongen. Misschien zijn er daarom ook in de meer verwijderde omstreken van Amerongen en in andere plaatsen wel eenigen, die zich van één of meer exemplaren willen voorzien. Ofschoon zij als een gedachtenis-leerrede zich aandient', heeft schrijver dezes toch gemeend zich daarin van bijzonderheden, wat zijn persoon en ambtelijk leven betreft, te moeten onthouden, zoodat zij zich schier in niets van eene gewone leerrede onderscheidt ; en zal hij zich gelukkig achten, indien zij met eenige stichting gelezen en de school er flink door gesteund wordt.

W. S.

/*AIW\

muomd

Eerste voorzang: Psalm 19 : 7.

Gelezen : 2 Cor. 12 : 1—11.

Tweede voorzang: Psalm 138 : 3.

Tusschenzang: Psalm 131.

Slotzang: Psalm 147 : 6.

Sluiten