Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEDRAGEN DER TRAKTEMENTEN EN TOELAGEN FER JAAR.

RANGEN.

Traktement, (ft)

I

Toelage.

('0

Toelicht: ngen.

I (jj CJ QÓ

Luitenant-kolonel Commandant van , 3400__ ƒ 1000.- I'S 2

Majoor, Commandant van het Korps. „ ^00.- „ — o > §

Kapitein-adjudant „ 2200 - „ »JU. _ g

1»" luitenant-adjudant " «m _ .2^>

Kapitein " ^0r,'_ " 400'—

1«« luitenant |050'_ " 200 « ® -

2de luitenant • • • • • • » 10°a » 2 tB §

reeds in deKo- g h t>

loniën gediend -gjl+j

1«« luitenant-adjudant hebbende, dan 1400._ n 600.- £ B

l5te luitenant wel een ouder- 1400.— „ 500.—

2ie luitenant of onder- dom in rang t200.- „ 400.- g

luitenant van ten minste »

3 jaar bereikt w> t> 3

hebbende. 0/v. •§ 0 &

oono 1 800.— ^ -4-3 ci *

Kapitein-kwartiermeester... " iino _ " 500 - .2®*$=°

1«= luitenant-kwartiermeester... „ 9U|0'_ " 1400 £■§

Officier van gezondheid der 1' klasse. „ 24«X „ ^ g,® c

Officier van gezondheid! der 2" klasse. „ ^

Militair apothekersbediende _ » 600'__ P § bpSj

Kapitein-magazijnmeester.. . " ^no - " 400*- -

lste luitenant-magazijnmeester ± • " 400 _

2dc luitenant-magazijnmeester „ ï/u . „ • oÊH

aSKSSwSSiKSï'SB

dienstvak bij het Leger hier te lande.

Sluiten