Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 1. Samenstelling van kleeding en uitrusting en drachttijden.

Benaming der artikelen.

Eenheid.

Eerste uitrusting.'

Dracht tijd in jaren.

Bij vertrek naar de K loniën moet de man i het bezit zijn van (es)

O .bi •

Toelichtingen.

Attila met knoopen... stuks 1 1 1 m($tenDffaiiesXTbraik.

Borstrokken, twist (e) „ 2 1 1 baren staat zijn.

_ ,. ,. ,. (6) "Worden alleen ultge-

Eangdistinctieven en reikt van 1 October tot 1 Mei.

onderscheidingsteek©- stellen Alleen voor onder-

nen voor langdurigen of (») («) (») officie™;

dienst, voor scherp- stuks minder vorstrekt.

, ., ld) In mindering hiervan

schutters, enz komen de overeenkomstig

Halssnoeren stuks 12 1 toelichting (e) te verstrek-

0 i/ 9 ken twistonderbroeken. Handdoeken, witte„ & U ^ Worden van 1 October

Handschoenen, wollen tot 1 Mei aisimrie

1 1 aan alle in dat tijdvak naai (b) paren I 1 1 <je koloniën vertrekkende

Idem, katoenen (c) „ 3 7» ~ boord "mèdege-

Hemden, witte stuks 3 V. 3 geven.

Jas, sergen metknoopen „111 ,TZi ^

Kwartiermuts „ 1 1 1 strekt.

Onderbroeken, katoenen „ 3(d) '/, 3 (d) uiteirln itt

Idem, twist (e) „ 2 1 1 ^n.^rang^van onder-

Pantalons, blauw ka- Voor staftrompetters,

t,oenen „ 2 1 2 Staf hoornblazers, staftam-

10 " 1 , , boers, trompetters, tam-

Idem, sergen „ >■ 1 1 boors en hoornblazers.

Sabelkwasten voor on- n«r

bereden onderofficie- wanneer het buiten schuld

O 1 2 van den bezitter, onbruik-

1'en » baar is geworden of in het

Idem voor korporaals (g) „ 2 1 2 onge^efe^s ger^.Het

Schoenen, lederen paren 2 (k) 1 i (t) koppen, ï dekplaat, 1 siutt-

Schouderpassanten (h). „ 2 1 2 waar-

Sokken, katoenen , 3 V, 3 van^l to^vers^nng^l^o-

Idem, wollen (f) „ i li officieren Zijden).

Knoopenschaar stuks 1 - 1 (*) J-^andin? SS

Haarkam „ 1 1 1 aan de militairen, die voor

„ . , . , i q i dadelijke uitzending be-

Schoenborstel „ 1 d 1 stemd Zijn, slechts één paar

Helmhoed compleet (i). „13 1 schoenen worden verstrekt.

~ . . . iq ([) Wordt niet verstrekt,

Oveijas (6).. . • j) wanneer de man in hetbe-

"Mantfil . 1 3 1 zit is van minstens een paar

I zeildoeksche schoenen.

Sluiten