Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze aanteekening moet door den aangenomene worden geparafeerd.

Wanneer hier of daar doorhalingen noodig zijn, moet op dezelfde wijze gehandeld worden.

Mochten in de akte of de verschillende verklaringen enz. wijzigingen noodig wezen, dan moeten deze, met een renvooiteeken aangeduid, op den kant worden gesteld, met de almede geparafeerde aanteekening daaronder: „Dit renvooi goedgekeurd"'.

Indien op den kant geen genoegzame plaats is voor de renvooien, kunnen beide ook aan het einde van het stuk worden geplaatst.

Sluiten