Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model i.

seiyte^of Uitnoodiging tot het doen van geneeskundig onderzoek.

Garni-

Ctommln- De ondergeteekende (1)

dvanhetef noodigt bij deze

Korps of te om den

van het ✓ ~ \

onderdeel persoon van (2)

Of Agent een geneeskundig onderzoek te doen ondergaan en hieronder VKoioen verme^en, dan nie^ geschikt is, om als (3)

niaienMi- bij de koloniale troepen te worden toegelaten (**)

litairen

<2)i(Naam Te den

on voor-

("fDeb'e- negentienhonderd

trekking

het enga- Geneeskundige verklaring.

gement geschiedt.

(h'kt"f "^e ondergeteekende te

onge- verklaart, naar aan-

(5)Cindiénleiding der bovenstaande uitnoodiging, den persoon van (2)

de onder-

^oschikt'overeenk°mstig de bestaande bepalingen onderzocht, en (4) is moet bevonden te hebben

worden° om (3) te worden toe-

..gelaten (**).

voegd: uit° '

hoofde ( 5 )

van de

(8dtXmn Te den

onge-

maken) negentienhonderd x

<6) Naam

en voor- De aangeworvene is aangebracht door (6)

(7) Woon- , x plaats. Ie (7)

(8) Plaat- v 7 seljjke of

Garni- De (8)

zoens-

Comman- / „ v

dant of ( o )

Chef van het Korps of onderdeel daar- *

van.

(9) Hand*

teekening.

(") Betreft de uitnoodiging een te detacheeren milicien, dan wordt bijgevoegd: „tot eene detacheering".

7

Sluiten