Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spoor- en Tramwegen, Materieel, enz.

1. HALL (C. C. van). Handleiding tot de kennis van de . verschillende soorten van Locomotieven, benevens praktische

voorschriften tot het geleiden van dezelve.

Haarlem 1844.

2. Beschouwingen over het tractaat met België en de nieuwe Spoorweg-overeenkomst met de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen door een vervoerder.

Haarlem 1897.

3. Verslag der Commissie door de Staten-Generaal, den 28 Juni 1881 benoemd tot het houden eener enquête omtrent de exploitatie der Nederlandsche Spoorwegen.

Vlas-industrie, Zijde-industrie

1. GEFFEN (Jhr. A. MARTINI van). Handleiding ter bevordering van de zijdeteelt in Nederland.

's-Hertogenbosch 1833.

2 . — Bijdrage ter bevordering van denzijdebouw

in Nederland.

's-Hertogenbosch 1836.

3. KEUREN AAR (J. A.). Kunstmatige Vlasbereiding. Beantwoording eener Prijsvraag, Bekroond met de gouden medaille door de Hollandsche Maatschappij van Landbouw.

Schiedam 1872.

4. Toelichting op de Beantwoording der Prijsvraag.

Schiedam 1873.

5. Mededeelingen van het Bestuur der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Vlas-industrie. Juli 1894, No. 28.

6. Statuten van de Maatschappij voor de aankweeking van den witten moerbeziënboom, de opvoeding van zijwormen en de zijdeteelt, gevestigd te Utrecht.

Utrecht 1837.

Sluiten