Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Algemeene Encyclopedieën, Taalkundige "Woordenboeken, Bibliographisehe werken

ENCYCLOPEDIEËN

1. Oekonomische Encvklopadie oder allgemeines System der Staats, Stadt, Haas, und Landwirthschaft.

Zwei te Auflage.

1782—1829. 150 Dl. Van en met A tot en met Schweifrahm. Berlin.

2. Volledige beschrijving van alle konsten, ambachten, handwerken. fabrieken, trafieken, derzelver werkhuizen, gereedschappen, enz., ten deele overgenomen uit de beroemdste buitenlandsche werken. En vermeerderd met de Theorie en Praktijk der beste Inlandsche konstenaren en Handwerkslieden.

Van en met het l8te tot en met het 248te stuk (21 Doelen).

Dordrecht 1788- 1820.

N. B. het 18de stuk ontbreekt.

3. Encyclopédie populaire, ou les sciences, les arts et les métiers, mis a la portée de toutes les classes.

37 Deeltjes.

Paris 1828.

4. Dictionnaire Technologique ou Nouveau Dictionnaire universal des Arts et Métiers, et de l'économie industrielle et commerciale; par une société de sa vans et d'artistes.

V m 1822 t/m 1835. (Tome i xxii).

Met 2 atlassen. (1835).

Paris.

Catalogussen van Boeken, Oudheden, Munten, enz.

1. EEKHOFF (\\ .). De stedelijke bibliotheek van Leeuwarden, bevattende voornamelijk de werken van schrijvers uit en over deze hoofdstad van Friesland en hare geschiedenis, gevolgd door eene geschiedkundige bihliographie van Leeuwarden.

Leeuwarden 1870.

Sluiten