Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. I)c stedelijke kunstverzameling' van Leeuwarden beschreven en toegelicht. Met een veryolg op den catalogus van de stedelijke bibliotheek, alsmede een overzicht van de geschiedenis der kunst in Friesland.

Leeuwarden 1875.

3. MULDER BOSGOED (I).). Bibliotheca Ichthyologica et Piscatoria. Catalogus van Boeken en Geschriften over de natuurlijke geschiedenis van de visschen en walvisschen, de kunstmatige vischteelt, de visscherijen, de wetgeving op de visscherijen, enz.

Haarlem 1874.

4. SCHELTEMA (Dr. P.). Inventaris van het Provinciale Archief van Noord-Holland.

Haarlem 1873.

5. Catalogus van de Boeken en Kaarten uitmakende do Bibliotheek van het Departement van Koloniën. Met Zaaken Naamregister.

Nieuwe uitgave.

's-Gravenhage 1898.

6. Catalogus der Bibliotheek van het Departement van Justitie. Twee deelen.

's-Gravenhage 1891.

Als voren. Eerste vervolg.

's-Gravenhage 1890.

7. Catalogus van de Bibliotheek der stad Amsterdam.

Zesde gedeelte (Supplement, tweede gedeelte).

Amsterdam 1876.

8. Catalogus van de Openbare Bibliotheek te Arnhem.

Arnhem 1858.

9. Catalogus van de Boekerij der Koninklijke Akademie van Wetenschappen gevestigd te Amsterdam.

1 Deel 1 stuk 1857.

1 „ 2 „ 1860.

2 „ 1 „ 1866.

2 „ 2 „ 1868.

Eerste Deel 1 stuk. Nieuwe uitgaaf, 1874.

Derde Deel 1 „ id. id. 1876.

Derde Deel 2 „ id. id. 1881.

Register op den Catalogus van de Boekerij. 1885.

Catalogus van idem. Eerste vervolg. Met Register 1891.

10. Catalogus der verzamelingen Bilderdijk en Van Lennep,

Sluiten