Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weer te geven, gaarne ging ik het geheel met u door. Dit zou wellicht te veel plaats nemen, hoewel het groot belang van dit boekje voor de kennis van het geestelijk leven der kloosterlingen te Windesheim voor de hand ligt.

In afdeeling V deze vurige taal over den smaad, dien Jezus „ab impiis" werd aangedaan — we herkennen den mysticus, die alles zelf wil voelen, alles werkelijk zelf wil doorleven en wezenlijk ervaren —:

„Ah sentias cordialiter quam inhumane acutam illam spineam coronam capiti eius impresserunt, et quomodo ante eum genu flectentes eum conspuerunt et illuserunt, vetustamque et objectam chlamydem super scapulas eius in derisum suspenderunt. O filia Hierusalem, audi mea dilecta, nunquam recedat de corde tuo gloriosus iste coronatus et vilipensus Rex, et obliviscere cunctas mundi divitias, omnem vanam gloriam, et huius seculi delectationes, amore eius qui propter te ita scandalose ductus est et ostensus. Deinde percipe corde verbum Pilati ad Judaeos : „Ecce homo." Als derde punt dien dag wordt opgegevenT) de toekeer tot de martelaren, denk u in in hun bitter bloedig lijden en roep in nood hen aan.

Deze leiddraad bij het overdenken van het leven van Jezus is er een uit vele; het was de tijd van de levens van Jezus en de heiligen. Na datgene wat we hebben gelezen uit dezen leiddraad, kunnen we ons voorstellen, hoe bij die overdenkingen de

i) Zie p. 228.

Sluiten