Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verzamelen vau zoodanige gegevens voor verschillende gedeelten van Java en Madoera, maar allen, en vooral die van mijn tijd, zullen zeker gaarne met mij erkennen dat de stoot tot liet doen van die onderzoekingen en het brengen van de uitkomsten daarvan onder cijfers en woorden is uitgegaan van Dr. Sollewijn Gelpke en dat de wijze van onderzoek door hem gevolgd voor de mees ten onzer een voorbeeld en een wegwijzer is geweest.

Daarvoor alleen verdient hij den warmen dank en de hulde van de ambtenaren van het Binnenlandsch Bestuur en van de Indische Regeering, die naar mijne meening zijne verdiensten nimmer voldoende heeft erkend en beloond.

H. J. W. VAN LAWICK VAN PABST.

Weltevreden, 16 Januari 1901.

Sluiten