Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ERRATA.

pag. 62 regel 17 v. b. staat: balman lees: halmen

70 • 1 v. b. • kandeleé ■ kadëlé

88 ■ 3 v. b. » boonstronk ■ boomstronk

• 147 • 4 v. o. ■ zicht » zich

. 159 ■ 1 v. o. • kikols • pikols

. 161 • 11 v. b. » 47.50 » 37.50

. 161 • 9 v. o. » 3'/, pikol • 5'/, pikol

• 167 « 3 v. b. » bladz. 18 • bladz. 97 » 174 » 9 v. o. ■ heb * hebt

• 182 • 6 v. b. » verschillinde » verschillende

• 191 ■ 1 v. b. • den • der

. 215 • 19 v. b. ■ tot * toch

• 227 • 11 v. b. • eent > cent

. 227 » 13 v. o. ■ minnigvuldig ■ menigvuldig

. 231 » 1 v. o. • aatste • laatste

» 232 • 7 v. o. * këandoeng ■ kësaijijoeng

. 235 • 3 v. o. ■ hreedte • breedte

• 236 ■ 1 v. b. ■ zoodat • zooals

. 248 » 15 v. o. • arèn palen • arènpalm

• 250 ■ 4 v. o. • dadèg » badèg

• 252 • 4 v. b. » beproefd • beproeft

■ 252 » 5 v. o. • blinkt • klinkt

• 255 » 7 v. b. » ofschson » ofschoon

• 256 • 15 v. o. • nergen » nergens

■ 259 » 3 v. b. ■ vlakkte • vlakte

. 259 • 9 v. b. » gebonden ■ gehouden

• 260 » 6 v. o. ■ houdeud • houdend » 267 ■ 9 v. b. • barst • bast

. 269 ■ 3 v. b. ■ walerdragsters » walerdraagsters

Sluiten