Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bezwaar, soesah, en djogobojo dus »djogo soesah". Wat deze djogobojo nu doet moest oorspronkelijk de kebajan verrichten. Het woord »këbajan" zelf is het transitief accidenteel passief van bojo eu wil zeggen: »die met de •soesah der desa is bezwaard", hetgeen overdrachtelijk hetzelfde kan beteekenen als »kapetëngngau". De wezenlijke •soesah" is de veiligheid van het vee, levens de groote rijkdom der landbouwende desa. Is diefstal van kleeren en preciosa en van padi veelal aan meer of mindere achteloosheid van den eigenaar te wijlen, diefstal van vee is dikwijls niet te voorkomen. Deze is de vrucht van maanden lang samenspreken en handelen. Daarloe is de kennis noodig van het doen en laten van den eigenaar, van zijne buren, van het hoofd der desa, van de manier van wachthouden aldaar, van de wegen, die naar de desa en naar de kraal leiden. Zelfs de aard der le stelen dieren wordt nagegaan; of ze schrikachtig of volgzaam zijn, of ze hard loopen dan wel zich in de weide afzonderen.

Poging tot diefstal van goederen komt dikwijls op de rol voor, maar poging tot diefstal van vee heel zelden; de maatregelen er toe zijn te zorgvuldig beraamd. Inzonderheid na een veediefstal treedt de djogobojo op. Gewoonlijk is hij scherpzinniger dan de andere desalieden, hetzij van nature, heizij door zijne voorafgaande levenswijze. Altijd heeft hij links en rechts kennissen, van welke er een goed deel in opiumkitten zijn opgedaan, want aan het schuiven is hij altijd verslaafd. Trouwens een djogobojo, die niet schoof, zou ongeschikt zijn voor zijn werkkring.

Iemand, die djogobojo wil worden, vervoegt zich bij het desahoofd en tracht zijne welwillendheid te verwerven. In plaats van hem dadelijk aan te stellen, zooals eenen kamitoewa of schrijver, brengt het desahoofd hem eerst in kennis met de •parèntahdesa" in eene vergadering, waar zijn aandeel in de sawah's en zijne vrijstelling van diensten besproken worden, en verder heigeen hij verrichten moet bij diefstal; wie de onkosten tot opsporing van het gestolene dragen zal en dan de verbindtenis van nimmer in de desa te stelen,

Sluiten