Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voordat hij er kwam wonen is Djojo er al eenige keeren geweest om onderzoek te doen of er grond zou kunnen verkregen worden, of de belasting zwaar is, of er een erf te koop is, dan wel of iemand hem zou willen toestaan op diens erf een huis te zetten. Vervolgens ging hij zich voorstellen bij den kepala, en dezen, onder aanbieding van eenig geschenk, vragen zich in de desa te mogen vestigen. En zoo blijkt het Djojo, dat hij nog genoeg boschgrond kan ontginnen, maar niet moet rekenen wat te zullen krijgen van de sawah's. Wel zal Soetodongso het volgende jaar zijn aandeel niet meer bewerken, maar dat was reeds aan zijn neef Wirio beloofd. Trouwens, Wirio had ook meer rechten. Reeds twee jaar hielp hij de desalieden in den arbeid en hij betaalde voor het erf, dat hij kocht, belasting. Door een en ander toonde hij «vertrouwbaar" te zijn en daarenboven, reeds drie jaar woont hij in de desa. Toch beviel aan Djojo de gelegenheid. Bij hem in de desa, die zoo vlak aan den weg lag, kwamen zooveel ambtenaren op inspectie, en telkens was er iets te leveren, dan eens eene kip, dan weer twee dangan's rijst, dan eene flesch olie, behalve, en dit is het bezwarendste, dat men nog voor gras had te zorgen. Hij had dan ook al aan den kepala gezegd niet «sterk te wezen zijne sawah's te torschen", en daarmede van zijne velden afstand gedaan. Djojo dus ging weg. Den oogst maakte hij te gelde en zoo zijn buffel en zijn huis. Voor zijn erf had zich geen liefhebber opgedaan, want iemand die hem verving was er niet, en de anderen hadden allen een erf. Daarom had de kepala het maar genomen, om het bij voorkomende gelegenheid aan een nieuweling te geven, en onderwijl er zelf de vruchten van te trekken. Djojo had vijftig gulden en eene gouden krisgchede, toen hij in de nieuwe desa aankwam. Gemakkelijk vond hij een onderkomen. Dit verzekerde hem de kennismaking bij zijne eerste bezoeken. Iemand te herbergen met zijne familie is voor den Inlander trouwens al heel gemakkelijk. Na een paar dagen met den gastheer te hebben meegegeten, moet de gast voor eigen onderhoud gaan zorgen,

Sluiten