Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inspanning. Bij het planten, wieden en oogsten helpt ook die inspanning niet, en de medewerking van anderen is noodzakelijk. ^

GRONDBEWERKING.

Gemakkelijker dan voor de menschen is in den sawah-tijd het werk van het vee. Een honderdtal uren ploegen en eggen, verdeeld over een dertigtal dagen, en verricht in twee maanden tijds, is al wat een span karbouwen of stieren te verrichten heeft, om de beste oppassing, het overvloedigst voedsel te krijgen. Daar men zich den arbeid van het vee in Europa herinnert, en tevens weet, dat één buffel in China minstens tweemaal zooveel doet als een span hier, vraagt men wel eens aan den Inlander, als hij tegen negen uur het juk den dieren afneemt, waarom hij hen niet langer aan den arbeid houdt. »Ze zijn erg moe", is het antwoord, »en wij mogen wel oppassen, want anders krijgen ze nog »het miltvuur".

Inderdaad komt deze ziekte op Java en vooral na den sawah-arbeid voor, en wordt door den Inlander genoemd de •ziekte na afloop van het werk", »loro wisse qawé". Is er voor het dier medelijden: voor den mensch niet. Zonder eenig ontbijt, als er van het vorige maal niet wat rijst overschoot; met het krieken van den dag reeds met de beenen in het slijk, en zoo in gebukte houding werkende, totdat de zon hare stralen bijna loodrecht schiet, om dien arbeid na een paar uur rust te hervatten, tot zij bijna ter kimme neigt: geen wonder dat de landbouwer doodaf thuis komt, en zooals die echtgenoote eens klaagde, «geen lust in »'t praten heeft, maar stil is als een karbouw, om dadelijk »na het eten in slaap te vallen". Het eten. het is zooals die vrouw zei, is het ecnige genot, waarvoor hij in dezen tijd nog vatbaar schijnt, en men moet oppassen, dat hij daarin niet te kort komt; dat hij, thuis komende, alles klaar vindt. De man ontziet de vrouw, de zoon de moeder niet, als zij onachtzaamheid in deze niet weten te rechtvaardigen.

Sluiten