Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eggen (de eerste keer) 1 uur.

eggen (de tweede keer) 1 »

eggen (de derde keer) ' 1 »

omspitten na het ploegen 3 »

omspitten zonder voorafgaaud ploegen

(eerste keer) 7

omspitten zonder voorafgaand ploegen

(tweede keer). 4 »

werken met de bentjak (eerste keer).. 2 »

werken met de bentjak (tweede keer) . 2 »

kleinslaan der kluiten 1 »

herstellen der dijkjes 1 »

schoonstrijken der taluds 1 »

verwijderen der grassen na de laatste

maal eggen of bentjak en bedden maken. 2 »

uitzaaien (50 katti's gabah) benevens

het aftrappen der vruchten 3 »

uitleggen van geheele aren (72 katti's). 12 » ompaggeren, waaronder bijeenzoeken van

het materiaal 14 »

uittrekken, binden en naar de plantplaatsen brengen van zaailingen uit

een ijl bezaaide sëbarran IS »

uittrekken, binden en naar de plantplaatsen brengen van zaailingen uit een

oerittan of dicht bezaaide sëbarran. ... 18 » b. Voor den bouwgrond:

ploegen (de eerste keer) 42 »

ploegen (de tweede keer) 31 «

eggen (de eerste keer) 17 »

eggen (de tweede keer) . 17 »

eggen (de derde keer) 17 »

omspitten na het ploegen 84 »

omspitten zonder voorafgaand ploegen

(eerste keer) 167 »

omspitten zonder voorafgaand ploegen

(tweede keer) 100 »

Sluiten