Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werk wij gemakshalve voorlaan eggen zullen noemen. Slechts ééns in het jaar woelt de landbouwer zijnen grond zoo herhaaldelijk om, ten dienste, dan eens van hetgeen in den westmoesson, dan weer van hetgeen in den oostmoesson geplant wordt, maar doet intusschen een ander gewas daarvan genieten. Gesteld, dat hij bijv. in December gogo wil planten, dan begint hij in April te ploegen, zes lot negen maal toe; plant in Juni tabak; houdt den grond door omspitten goed schoon, en oordeelt na den oogst der tabak, in September, hem reeds gedeeltelijk bewerkt, »gadangngan", voor de gogo, zoodat die na drie keer ploegen kan gezaaid worden. Wie intensief werkt evenwel, plant na gogo geen tabak, omdat het veld te laat beschikbaar komt, maar bijv. djarak, waarvoor drie keer ploegen voldoende is. Doch om dan de volgende kentering gogo te planten, ploegt men niet drie, maar zes maal.

Zoo werd geploegd in klei:

na tabak voor padi 5 maal

» padi voor djarak 3 •

» padi voor tabak 6 »

» djarak voor padi 5 »

» padi voor tèrong 4 »

» djagoeng voor indigo 5 »

» braakligging voor padi 6 »

» braakligging voor tabak 9 »

En in zand:

na padi voor djarak 5 »

» padi voor suikerriet 6 »

» padi voor cassave 3 »

» djagoeng voor tabak 6 a 9 »

» tabak voor padi 5»6 »

• tabak voor djagoeng 3 »

» djarak voor djagoeng 5 »

» djarak voor padi 6 »

» braakligging voor padi 6 »

» braakligging voor suikerriet 6 »

Per jaar twee gewassen plantende, moet men rekenen,

Sluiten