Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en daarin de zaden gelegd. Het zaad wordt, zoodra het uit de vruchten komt, sterk gewasschen en gewreven *kosèk"' gedroogd, en bewaard. Het mag niet ouder dan zes maanden zijn, daar het anders niet opkomt, of, al schiet het uit, de plantjes er van toch sterven, loewoeh". Men kent hier de »kelimoen woeroe", met groote, lange gele vruchten; de »kelimoen woekoe", met ronde, roodachtige vruchten, en de »kelimoen watang", met een klimmenden stengel.

KRAHI.

Van de krahi, eveneens eene komkommersoort, maar die fijner wordt geoordeeld en gestreept is van schil, heeft men drie soorten, de »loelang", »oelèh", en •loemoehdie slechts in de grootte der vruchten en in de dikte der schillen onderscheiden zijn.

Bij den groei kent men de volgende mongso's:

• toekoel", het uitschieten der plantjes;

»toempang", het ontluiken der eerste blaadjes;

«loeng", de ontwikkeling der loten;

»nëbo', het zich verspreiden der loten over den grond;

»këmbangde bloei:

»sëmeriide jonge vruchten met haren bedekt;

»oendoeh". de pluk, welke twee maanden na den aanplant begint

Vóór het schieten der loten, op drie weken leeftijd, wordt de grond bewerkt, hetgeen men, evenals voor de lombok gedeeltelijk met den ploeg en gedeeltelijk met de spade kan doen. Indien eene kleine rups, »olèng-olèngzich op de bladeren en knoppen vertoont, strooit men er met goed gevolg asch over heen.

Men kan tot proefplukken volstaan met 10 □ R. R. omdat bij eiken keer plukken genoeg wordt verkregen om een kraudjang te vormen, waarbij de komkommers gewoonlijk worden verkocht. Zoowel de opbrengst als de prijs kan zeer verschillend zijn. Ten bewijze eenige voorbeelden:

Sluiten