Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opbrengst per Prijs daarvoor

Tijd van den Grond. 10 □ R. R. in verkregen ter

008st- katti's. pasar.

j :

I

Augustus tegal 302 f 2.40

340 • 2.09

320 » 1.07

October * 112 ■ 0.48

150 ■ 0.88

November sawah 280 ■ 0.45

177 ■ 0.40

165 ■ 0.45

160 • 0.18

140 ■ 0.18

62 • 0.10

. tegal 230 ■ 0.55

190 ■ 0.40

December ■ 322 * 1.50

Met verwerping der hoogste en laagste cijfers komt de productie per bahoe op 85 pikol's en f 23 gemiddeld, behalve hetgeen op tegal's de er tusschen geplante gewassen opbrengen. Is djarak het hoofdgewas, dan is de opbrengst slechts 40 pikol's, en de waarde der këtimoen niet meer dan f 10.

TÈR0NG.

De tèrong komt zoowel op sawah's als tegal's voor en even als këtimoen en sëmangka als tweede gewas. De sawah's worden er ruw voor beploegd, maar de tegal's er goed voor bewerkt. Na liet ploegen worden er overkruis op twee en eeu half tot drie voet in hel vierkant voren getrokken, en in de kruispunten de pootplanten in de daartoe gestoken gaten gebracht.

Men heeft de "tèrong-kopèk", met lange vruchten, die naar de kleur der schillen: *bantèng", "poetih", *poesoeh , of»idjo , heeten, en de »tèrong-pondoh", die ook den naam van »gëtas , »waderron", of »glatik", heeft, met ronde vruchten. Spontaan

Sluiten