Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij nooil den hoofddoek af, en toch heeft hij er aan één per jaar genoeg. Het is hem onverschillig verscheidene keeren per dag nat door zweet of regen, en door tijd of zonneschijn droog te worden, desnoods gekleed en al te water te gaan, en het natte goed aan te houden, mits het hoofd, en daardoor de hoofddoek, maar droog blijft. De meeste slijtage heeft hij in zijne broeken, die hij bij het werk meer en meer zonder de sarong begint te dragen. De vrouw zelve heeft elk jaar vernieuwing noodig. De sarong en de borstdoek toch laat zij nimmer af, terwijl zij het baadje en de slèndang bij haar menigvuldig uithuizig zijn altijd aan heeft. Eene vrouw zonder baadje ziet men wel eens een enkelen keer, maar eene zonder slèndang op weg nimmer. Men zou haar nakijken en daarenboven, 't is de doek, waarin zij de koopwaar naar de pasar draagt en het ingekochte mee naar huis brengt. De huwbare zoon is gewoonlijk het best gekleed Hij is zoowat de trots der familie. Voor hem de mooiste buikband, de gouden of zilveren knoopjes der familie, het lakensche baadje. Aan hem geeft de moeder wel eens den nieuwen hoofddoek, om den zijne aan den vader te geven. De kleinere kinderen hebben het minste noodig, omdat zij weinig gekleed zijn. Zuigelingen hebben eenige zilveren of koperen beenen armringen, en als zij loopen kunnen dikwijls de *ampok*ampok", die zilveren of gouden plaat, met of zonder de zilveren slaven, »klontongngan" ter versiering, tot bedekking der schaamte; en welke kleinoodiên telkens overgaan op elk jongste kind der familie. Het andere krijgt dan kleeding; voor het eerst bij bijzondere gelegenheden, later voor eiken dag, waarbij dan bedekt wordt, hetgeen de moeder het noodzakelijkste vindt, zoodat men wel eens kan zien kinderen, uitgedoscht alleen met den hoofddoek. De buffelhoeders worden gekleed evenals de zoons der familie.

De onkosten voor kleeren zijn tot een minimum herleid, meestal vonden wij meer. Dikwijls waren alle leden der familie voorzien van kleederen voor buitengewone gelegenheden, die alle van duurder stof en van betere bewerking waren,

Sluiten