Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26 mooie stoelen apoes 1300 kapbare en 700 jongere stengels.

38 middelmatige • » 1250 » ■ 600

36 slechte . 400 • . 250

Dus:

per mooien stoel apoes 52 kapbare en 28 jongere stengels.

» middelmatigen • 35 » 16

■ slechten • • 11 ■ . 7 . .

De mooie stoelen waren in twee en drie jaar niet gekapt, en werden voor den verkoop aangehouden, terwijl men uit de andere naar gelang der dadelijke behoefte had genomen. Voor een eersten oogst moet men niet meer dan een vierde der stengels wegnemen, den tweeden keer niet meer dan een derde en pas bij den derden oogst kunnen gereedelijk de helft er van worden weggekapt, want anders blijft de stoel zonder knoppen, »njandi". Men kapt weg zooveel mogelijk van binnen, om de jongere stengels te beschermen tegen wiud, en zoo dicht bij den grond als men kan, omdat een of meer overblijvende geledingen moeite zouden veroorzaken bij een lateren oogst, en bovendien tot slechts takken en onbruikbare loten zouden geven.

De ori daarentegen wordt afgekapt op 10 tot 12 voet boven den grond. Dit geschiedt omdat deze soort, indien zij niet door de stompen werd geslut, weldra voorover zou vallen, *nekèk". De ondereinden bedekken zich dadelijk met eene rijke vegetatie van gedoomde takken, die niet alleen eene uitmuntende afsluiting van het erf geven, maar tevens de, van deze soort zoo gezochte, knoppen beschermen tegen dieven.

Uit vele gegevens verkrijgt men als oogst van 5 jaren:

van een middelmatigen stoel ori 18 stengels.

" * " • apoes 50 »

* * * * djawa en djabal.. 20 »

* * • * rampal en woeloeh. 40 » Handelswaarde hebben alleen ori en apoes, omdat zij de

uitgestrektste toepassing vinden, en omdat de andere soorten, ook al zijn zij te gebruiken, in te kleine hoeveelheid voorkomen. De gemiddelde prijs in desa's, op niet meer dan een paal van eene leiding of rivier gelegen, en op niet meer dan een

Sluiten