Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die alleen in groote hoeveelheden aanwezig dan schadelijk worden, wanneer de resistentie van het lichaam op een of andere wijze verminderd is.

Verschil in opvatting dus met anderen, en de waarheid zal wel in het midden liggen, zooals overweging der resultaten, door de verschillende onderzoekers verkregen, aanleiding geeft om te gelooven. De culturen der tuberculose van koudbloedige dieren zijn in den regel niet droog en schubbig. In veel gevallen lijkt die cultuur in het geheel niet op die der zuurvaste saprophyten, maar veel meer op die der vogelbacillen. En juist die cultuureigenschappen doen aan variatie denken, en de resultaten van de onderzoekingen van Weber en Taute zijn dus misschien niet voldoende om die der andere onderzoekers te wederleggen. Te denken geeft zeker, dat de bacillus, dien W e b e r en Taute meer speciaal als de saprophyt der koudbloedige dieren beschrijven, ook een vochtig, en geen droog beslag vormt.

Maar aangenomen voor een oogenblik, dat de opvatting van Weber en Taute, dat de bacillus der koudbloedige dieren geen tuberkelbacillus zou zijn, doch slechts een zuurvaste saprophyt, die alleen in buitengewone gevallen pathogeen wordt, juist ware, wat zijn er dan toch een aantal overgangen tusschen al die zuurvaste wezens, wat zijn er dadelijk een aantal objecties te maken, wanneer men ze blijvend verschillend wil dosn zijn 1 Wil men zoogdier- en vogelbacillen van elkander scheiden, dan wordt tegengeworpen, dat in verschillende gevallen van zoogdiertuberculose een vogelbacillus werd geïsoleerd, en 'dat omgekeerd vogels ook. den zoogdiertuberkelbacillus af en toe vertoonen ; dat in elk geval verschillende zoogdieren en vogels door beide bacillen te infecteeren zijn, en dat er zeer merkwaardige onderzoekingen zijn verricht, die de overgang van den eenen bacillus in den anderen demonstreerden. Veel meer moeilijkheden nog ondervinden zij, die menschen- en runderbacillen van elkander willen scheiden. Geen enkel verschil, dat zij in het belang daarvan willen aanvoeren, is constant. Het zijn allemaal verschillen met uitzonderingen. Zelfs de chemische veranderingen in de cultuurmedia, die men op het voorbeeld van Smith heeft opgeroepen, zijn niet standvastig. Wendt men zich tot de tuberculose der koudbloedige dieren, dan wordt men door hetzelfde getroffen. Het is een passagetuberkelbacillus, zeggen dezen ; hij kan op die wijze voor warmbloedige dieren totaal avirulent worden, maar het gaat trapsgewijze ; men kan kunstmatig de virulentie weder doen toenemen, en de culturen lijken merkwaardig veel op die van vogelbacillen ! Neen, zeggen genen, het is een zuurvaste saprophyt, die alleen in een verzwakt lichaam pathogeen wordt; het is er een, die door zijn cultuur wel afwijkt van

3

Sluiten