Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lang niet zoo betrouwbaar als de reeds beschrevene tuberculinaties. Zelfs het positief uitvallen kan soms nog het gevolg zijn van individueele gevoeligheid. Daarbij komt nog dat, vooral bij den mensch, de reactie blijvende irritatie-toestanden van het oog kan achterlaten, die tegen een toepassing der methode waarschuwen. De ophthalmo-reactie is dus niet zoo onschuldig als de genoemde tuberculinatiƫn.

Wolff-Eisner heeft later (1909) inplaats van het indruppelen van een tuberculine-oplossing het inbrengen van een tuberculinev a s e 1 i n e-z a 1 f aanbevolen. Tot nog toe staat men echter ook vrij sceptisch tegenover deze applicatie.

Niet gewenscht lijkt het hier nader in te gaan op de voorstelling, die men zich maakt van de werking van de tuberculine, op welke wijze dan ook aangewend. De opvattingen daaromtrent zijn nog verschillend. Dat het zoogenaamde immuniteitsreacties zijn, meer speciaal overgevoeligheidsreacties, dat wil in elk geval zeggen : s p e c ifieke reacties, en verband houdende met de immuniteitsverhoudingen, die in elk geinfecteerd organisme optreden, zegt verder niet veel. Mijn doel moet zich bepalen tot het meer in het bizonder in het licht stellen van hetgeen we aan den tuberkelbacillus uit een diagnostisch oogpunt te danken hebben. En dat is dan toch al bizonder veel. Waar het niet lukt den bacillus zelf, direct, op grond van zijn bekende eigenschappen ter wille van de diagnose aan te toonen, daar behoeven wij nog niet verlegen te staan. Middellijk, en met behulp van specifieke uit den bacillus zelf bereide praeparaten, kunnen wij de aanwezigheid van den bacillus in een groot aantal gevallen vaststellen, zonder dat het noodig is hem zelf zichtbaar te maken.

10. Serumreacties bij tuberculose.

En met het voorgaande is de rij der hulpmiddelen feitelijk nog niet uitgeput. De rij der immuniteitsreacties is grooter, en ook bij tuberculose mogen de agglutinatie en de complementbinding niet geheel buiten bespreking blijven.

De agglutinatie bij tuberculose is aanbevolen geworden door Arloing en Courmont, nadat A r 1 o i n g het naar mijn persoonlijke opvatting zeer belangrijke kunststuk had verricht, de tuberkelbacillen in homogene cultuur te doen groeien, d. w. dus zeggen, culturen te verkrijgen, die in de diepte van den bouillon wilden

Sluiten