Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

culeuze laesie niet altijd van knobbeligen aard is, maar in sommige qevallen schijnt zij anatomisch niets, histologisch slechts zeer weinig kenmerkends te doen ontdekken. Wat op grond van onderzoekingen van Bart el en anderen omtrent het blijven liggen van tuberkelbacillen in slechts weinig veranderde lymphklieren en andere organen werd onderzocht, wat omtrent latente tuberkelbacillen werd medegedeeld, doet begrijpen, dat ook ten opzichte der anatomisch-histolog.sche diagnose het aantoonen van den bacillus, hetzij direct, dan wel door dierenting, meer dan tot heden het geval was, den weg zal moeten

wijzen.

Men is ten opzichte van de tuberculose en van den bacillus met het onderzoek nog lang niet aan het eind. Doch hij, die onpartijdig oordeelt, zal moeten toegeven, dat hetgeen wij tot heden weten van groot gewicht is met het oog op den strijd tegen deze volksziekte. Verschil van meening, elkander wedersprekende resultaten hebben geen onzekerheid gegeven doch brachten steeds verder op den weg der kennis En dankbaar dient door allen, wien de tuberculosebestrijding ter harte gaat, te worden erkend, dat een der hoeksteenen daarbij is geworden de door Koch uit zijn schuilhoeken te voorschijn gehaa e bacillus, die, nu hij onderzocht en bekend is en ook aan het groote publiek werd bekend gemaakt, minder gevaarlijk is gebleken dan toen hij onbekend was, en ook minder gevaarlijk, naarmate de strijd sneller en doelmatiger tegen hem wordt aangebonden.

Sluiten