Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\ ^ ^ \*«5 ^

V«*<* ".

2. AVA^(^\ ^

y^\s^*ï\~ï-.4 <V^X ^^ v;; v 3- \**\ ^s r,**®\# ~ï-vvVv*s\

^*. As^x

5. *} V-^U ^«i\A<.,.(

♦x ~i> S\\ \ ^<^'.^ ff ^ ^ O ^

6. <X V«^* <».*,*✓ \ *s ^ ^. ^J. ^

<»W \ *<*<N

7. ^»>\ *nX~V^ VVAWA 'i

^~ï\^<s\ ~ ,0

"' ^ ^ ^ ^ ^ *. ^ ^

8. «Hx ~fróoco^v\ <nV-. ^

9. <»>^ V«^* * ~- ^ \ ^

«oN^V^\

*V*<«8>\ ~5> »S ,0

W tï \ ~^ \y ff ^ ^ ^ f\ ^

V<^<x

11. *i ^W\ co>^

12. 'V-*> ♦, X ^

<^*s^ \><^ ~/*Hx ^wV\ V* ✓s

^ ^ ^ ^ ^ ♦. /ïs^XVcs '<- *\ ^ «\ <j/ ys«K ^ f^

13. ,/\ «\ ^ 'ï\^v ^

V^«* xOK,\ *0/^

14. »® ^ ^ ^ ^ \ f^'^ f^ ^ ^ ^ •.

15. V«^* «*<«5, J«sk% „

♦ »

5

Sluiten