Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«

22. «&*♦. 4<^> s*£ S^ <C- CO ^ ^ ~S *♦. \^s\^s'si\

^ >s <ï^ «\ ^ ^ ^5- *♦. T^Vc- A^^^'1,

23. £ \v o<>^Vc\ £ ^ *♦.

VCs A^VCoV *'5n'^^5'^ ✓N ^ ^>"5s ^ ^ **

XV ^ CO *^<, « '♦. SS'*\*<-S\4\

SÏ S\ s^\OOV ^ N >5\ <> *<• *■< *<*> K * A /^._

24. t. \ '«~\ss*^ ". <c\ ^ ^V^nv\ s<^**.

25. **S^Vïx * vv ^ ^ *♦.

♦ • •

^ ^ \ S^. S}s'»t *« ^ K\ *ï> \ ~S \ ^ ^ V*. ''ïvCO^'W '•, /?-'«* ~ï S^ K\ ^ <SC>

V c: '/> *♦ ^ o& Vr> '♦ /t^*« ^ <C\ ♦ ♦ ♦ ♦

^ c< </>.*♦. /^Vc* ^ <c^ ^ *\

«5^ \> \ ✓✓ V^\ * *, /ï\'« /ÏS

26. ^ ^5- *\ ^s s\ Vj\ *♦, '« ^ ♦s •V \

\ >, rO» *\ V, n ^ \ sïs K\ '•. ƒ; \y 00 *ï\

/ïxVÏN '<^>^ ~s«5sX><^ ^<5^^ '*^'S ss *<- ^fs *<- ^ \ ^ '•, <, ^ *\

V,/O '5_/^ S, >v ^ *

*5" /ÏN *\ ^ ^ ^ S\ ^ ^ '*. SS^-\^<S\4\^

27. ^ ^ ^ '.^ ^ ^ ✓✓ \V^ ✓✓ V?s \ ^ /jx Vï\'♦ #

NV^.r,^- ^ >- ^

28. '^S/V^ ^ // NV#^> ✓>

X\ ^S^Vs <^5 ^ ^5- \ >s ^

*♦. *s \ **t-s\ ^ '•. ^/r-

/?x ^ \ ^ ^/ïn <c\

^5-^Vïs '?^*$\SSÏ\ ^ ^ ^*s s\ ^~ W ^ y0 ^- *\ ^ *\ ^ t, '♦.

29. '<5. ^5-/^ co'^A «• *♦.

^-</> Sis s^s *♦ «■ *\ ^ sy ^

♦ *

S^\S \>s V ^5- ^ ^ //

30. ^ ^ ^ ^

«\ Vc \ <» ^ V <k t, >v

Sluiten