Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14. ^S>^ W./ïs ✓v ^ \ ^V:

"5N^ ^<v\ ^«®«\ ^

♦^ ♦ i # # ^

y *. * K\ «• S>, S\ ^ *&, *■* ✓V «V VÏ\ ^ *. ^

*^V^«5s«*V.. AN *<o ^

15. ^^'•. /?/** a)^_ ^ ^ ^ ^ \

N vv^\ ^<»^»w>^

V^ AV^a*v^a^\ ^-® ^ <s

^ K\ K\ A*C^ ^ «\ ~n /^ \

16. O */r, \ v

* « • * * ^s

*■ ^ K\ ^ ^ r. ^ *5" \ Vc *<• \ X'sï,

♦. <n /O * ~j

^ '' ^ «s Vïn ^ ^ %

Kssï * Vfs ^ ^ ^ ^ <» % ^ /?s /^ \> ï<r

17. ✓✓ ._ /^*«-

# > > ♦ •

^ *** ^ * W '. ^ <^N >ï\ ✓✓ *3 *♦ Sï'*>*.'

18. // \ W><»\y'. /?v,0*.-s~s

♦ • « »

<Cs <»/♦. <U ~S r. a^~s ^ ^\y~s«\

«5- N^^y^/ïv /ïs*<^ ^ ^ ^ <£*.

^ ^ "Sv •. /ÏX ^O >V A»\ V^, »\ ^ *<^ % ^ ^

19. ^ \ ~Ï*ssï> '■•o ^^«sV^*.

^ ^ ^ ^ ^ ^ <» '•_ ^ Ks <^s N

*^<»\ <^Vï- /fsV}y\*S\

*i '5.~" WVv\A\

20. ^ ^,\ ^

/O >, ~2 ~ VïN OO «\ ^ n> \ ^ /fs /ïs X^ t> ^ ^ <*>. \ ^ V* '^>N>,^

^ ^ >v Vts w

21. W oo'. *^-^5-Jt» s,

'^>^^S.V\ <SAiX^/^V^ ^8>VV«\\ ^

✓✓ ^ «S <»/♦. ^ /r, > <^ <✓

Sluiten