Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25. o w a • /ïn'ac- 'y\}x\ *• <a ys}

^ ^ ^ "s^ vïs ^ xx wv *<5s ac- x «c x a

xx x\ a vc\ a ^a a <a aa ^ «5^ ^ ^ «^ *♦ >c\ ^^^<.*5./^ ". *a<^ ^ v

^ ^ t, xx xx <"a /? a tcï'^av^^

♦ •

*a^ r. **a \

26. vt \v^a v\ ^a<aa cao-^** *acs,a

27. *<a 'ov^/js xx**a«a^ <a'ac>

^x ^ ^ z' <f^ ^ <5k ^

*c ^ <a •. yvi x\ rci x vt\ x\ ^a <-a x\ <a *♦ '«^

^ ^ £■'*■. x <a xx ^ ^ x\ >c\ yc) xx x\ ^-a <a

♦ ♦

^ '\ a'^-ïa^^^sv x/yo^xx'a

# •

28. /^»5»sa»»( x\a«. /«a^\ x\ x

^ *s ^ *\ ^ ^ ^

^ ^ v ^ * ^a^ t. >, co x v xx r, ~t- \ a '« ^,'5^ va '•_ ^^a '•, <a<,^<,~s/ï\

29. xx *ia x-^ 's^^**. a'aa '* *\i <5s «a ^a ^ v^a ^x \ v. <a x x <, ^ 'a a> t, x 'v: v xx ^^ *. 'ss^s^.xivcn '^^5^5- vwxxw a ^ xx^^^s*.. x\/*a >n "c s. *^a \ //^^an/^ '<5v~5^s' «^óoxxac/ts a a a a'^a*- <*aa>

30. ^ >, óo xx w a a/^a <<; <,/^- '« ro ^x

\ ^ a y^ /ï\ ^ ^ ^ ff

<a ~t- xx <5^>, a \y *♦. xx ~ r. xx % yo

'«-va «ï\ <-a \y'/)v>v v^\v ^aa>

^ * 'ta^ ~t «i® '. ✓✓ ~s <_ ^a /x n <0 *<^v?sa **a // ^ ^ *ac-^x xxat,~f\

,ïül ^1

Sluiten