Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedreven. Het moord.... lood deed velen vallen. De beide partijen stonden vijand.... tegenover elkaar. Ze gingen zeer vriendschap.... met elkaar om. De koningin groette

de menigte vriend Ik heb me in dat gezelschap dood..

. . verveeld. De karavanen trekken soms dagen lang door dorre, dood.... landstreken. De soldaat werd dood.... gewond op het slagveld. Er was geen leven.... wezen op straat te bespeuren. Overdag is het in de hoofdstraten dezer stad zeer leven Alle dienst. . . . mannen werden opgeroepen. Dat middel is nergens dienst. .. . toe. In Indië hebben we alleen een dienst. ... schutterij, in Holland ook een rust

49. Vul in:

's MORGENS BUITEN.

't Is nog vroeg in den morgen, doch reeds een bleek

schijnsel den Oostelijken hemel. Spoedig zal de zon .... ... De sterren, die gedurende den nacht aan het uitspansel

langzamerhand. Reeds worden de toppen der

bergen door de eerste zonnestralen. De lichte nevel,

die het landschap en de voorwerpen om ons heen half

aan het oog , omhoog en in de ruimte.

De vogels en ...... hun vroolijke wijsjes, die luid

in het rond. Het blijde van den wielewaal ....

het ...... van den nachtuil, die zich in zijn nest

....... De kalongs en de vleermuizen hun schuilplaatsen weer, die ze gedurende den nacht hebben .......

De bijen al van bloem tot bloem en in

de kelkjes om honig te , dien ze naar haar nesten ....... Ook de vlinders met de bontste kleuren,

...... een bezoek aan de bloemen om zich aan het

zoete vocht, dat dege hun Het der krekels in

het gras, het ...... der kikkers in de plassen De

morgenwind door het loover der boomen en

...... de dauwdruppels bij duizenden van de bladeren. In

Sluiten