Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

63 *. Gebruik in zinnen: * Een bijzonder geval.

Gedane zaken.

Een dringend telegram.

Yalsch alarm.

Ter nagedachtenis.

Een onheilspellend teeken.

Na rijp beraad.

Dringende behoefte.

Schaarsche berichten.

Bedekte termen.

Werktuigelijke arbeid.

Lijdelijk verzet.

Een eerlijke begrafenis.

Een aangeboren talent.

Een onvervreemdbaar recht.

Hoofdelijk onderwijs.

Een wisse ondergang.

Maagdelijke wouden.

Een opgesmukt verhaal.

Een vlekkeloos verleden.

Een onneembare stelling.

Een kregelig antwoord.

Een renteloos voorschot.

Een overerfelijke ziekte.

Een snoode daad.

Een wazig verschiet.

Een hooge vlucht.

Een ontwijkend antwoord.

64 *. Plaats bij de volgende bijvoeglijke naamw. passende zelfstandige naamw.

Weerbare

Belangelooze

Een gerechtelijk

Een ademlooze

Een erbarmelijk

Sluiten