Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een fortuinlijk,

Met loome,

Overbodige,

Een barbaarsch,

Een ondeelbaar,

Een onwankelbaar,

Een bedreven,

Een breedvoerig,

Hoogdravende,

Een gulzig,

Een bandelooze,

Een schalksch,

Een geducht,

78. Vervang in het volgende de vreemde woorden door zuiver Hollandsche of omschrijf ze.

Ik respecteer uw opinie omtrent deze affaire. Deze villa is gerestaureerd in antieken trant. Hij is op en top een gentleman. Deze opera is door een bekend musicus gecomponeerd. Na de meeting besloten de werklieden unaniem het werk te staken. De president en de v i c e-p resident deden een voorstel, maar noch de secretaris, noch de thesaurier, noch een der commissarissen konden er zich mede vereenigen. Deze flesschen bevatten gecomprimeerd zoutzuur. Thermometer, barometer en microscoop zijn voor den physioloog instrumenten van groot belang. Deze accountant correspondeert in de drie talen. Herediteit is een der interessantste kwesties op medisch gebied. Als handig debater wist hij de cardinale punten te ontwijken. Hij gaf een lang, maax waar relaas van den actueelen toestand in enkele kwartieren der stad. Aan dezen b o t a n is c h e n tuin is een zeer bekwaam hortulanus verbonden. De optimist geniet veel meer van het leven dan de pessimist. Op de groote wereld-e xpositie waren alle natiën vertegenwoordigd. De requestranten

Sluiten